Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění

Firma Czech textile production s.r.o. Bahno-Příkopy 1285, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 09233466, DIČ: CZ09233466

byla dne 25.10.2021 uznána za zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Zaměstnavatel, který má účinnou dohodu o uznání na chráněném trhu práce, je oprávněn poskytovat tzv. náhradní plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Náhradní plnění je ze zákona (§81 o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) jednou z možností splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Povinnost splnit povinný podíl OZP se týká všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci.

 

Náhradní plnění poskytujeme zdarma, bez ohledu na výši objednávky. Pokud máte o náhradní plnění zájem, je třeba nám tento požadavek připsat k objednávce. Pod odkazem níže si můžete rychle ověřit všechny náležitosti a zjistit jakou výši náhradního plnění vám můžeme ještě poskytnout.

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni#/nahradni-plneni-detail/122011