Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Prvotřídní dětská povlečení, prostěradla, přikrývky a ručníky pro mateřské školy. Jsme česká firma, šijeme ...

obchodpovleceni.cz
Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.obchodpovleceni.cz, dodavatelem a stranou prodávající je Martin Adámek, fyzická osoba s místem podnikání Frýdek-Místek 738 01, Bahno-Příkopy 1285, IČ 88588378, který  podniká na základě výpisu z živnostenského rejstříku, který vydal Magistrát města Frýdek-Místek, živnostenský úřad, 738 01 Frýdek-Místek, Radniční 1148, č.j. ŽÚ/1991/2012/Ši/4. Práva a povinnosti Provozovatele (prodávajícího) a Uživatelů (kupujících) při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen 'Uživatelé'- „Kupující“).

 

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to jen v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.  Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, zasílání akčních nebo zvýhodněných nabídek.  Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2012.

 

III. Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

Vztahy mezi Kupujícím/Uživatelem a Prodávajícím/Provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, s platností příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Na emailovou adresu kupujícího bude doručeno potvrzení o obdržení jeho objednávky.  Následně bude kupující informován prodávajícím o odeslání objednávky, a to e-mailem. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

 

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.obchodpovleceni.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou pro kupujícího platné k okamžiku doručení jeho objednávky prodávajícímu. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Platná faktura bude zaslána emailem nebo se zbožím při odeslání objednávky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi na jeho bankovní účet.  

 

V. Podmínky dodání zboží

Tyto podmínky jsou podrobně popsány v oddíle Doprava a platbaUpozorňujeme, že v případě nepřevzetí zásilky, tzn, jejího vrácení  nazpět, je Vaší povinností uhradit nám veškeré vzniklé náklady. Dodací termín je  10-14 pracovních dní, u některých objednávek může být doba doručení delší, zejména u zboží, které se vyrábějí na zakázku. O této skutečnosti je zákazník včas informován. Kupující při převzetí zásilky je povinen zkontrolovat obal zásilky, při jeho poškození urychleně kontaktovat prodávajícího. Prodávající neručí za poškození zásilky při doručení přepravcem. Toto je  povinen řešit kupující ihned při převzetí zboží.

 

VI. Reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující podat písemně či telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Na vady, které zboží neneslo při převzetí, a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení je povinen doručit prodávajícímu na adresu jeho místa podnikání. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je povinen kupující vrátit již dodané zboží do 3 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Kupující je zároveň při odstoupení od smlouvy zaslat spolu s vráceným zbožím fakturu. Náklady na zaslání vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující. Jakmile obdrží prodávající vrácené zboží, má 15 dnů na jeho překontrolování. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a v původním obalu, odešle prodávající do konce 15 denní lhůty od odeslání kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle kupujícímu do 15 dnů od odeslání uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to převodem na účet kupujícího. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení občanského zákoníku.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail , je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím emailem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, internetová adresa: http://www.coi.cz

Copyright © www.obchodpovleceni.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.obchodpovleceni.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace